Thừa kế nhà đất qua di chúc miệng có hiệu lực về pháp lý hay không?

Thừa kế nhà đất qua di chúc miệng có hiệu lực về pháp lý hay không?

Kiến thức

Trong một số trường hợp đặc biệt hoặc bất khả kháng không kịp sử dụng di chúc bằng văn bản (loại di chúc có giá trị chứng cứ cao), việc phân chia tài sản vẫn được thực hiện bằng “di chúc miệng” (bằng

Khám phá & trải nghiệm