Thái Nguyên cấm phân lô, bán nền tại nhiều khu vực

Thái Nguyên cấm phân lô, bán nền tại nhiều khu vực

Thị trường 24h

Toàn bộ địa giới hành chính của TP Thái Nguyên, TP TP Sông Công cùng toàn bộ địa giới hành chính các thị trấn thuộc huyện, các khu vực đô thị mới và đô thị mở rộng đã được công nhận là đô thị loại

Khám phá & trải nghiệm