Hải Dương sẽ có 28 đô thị, thị xã Kinh Môn lên thành phố

Hải Dương sẽ có 28 đô thị, thị xã Kinh Môn lên thành phố

Thị trường 24h

Quy hoạch tỉnh Hải Dương nêu rõ, phát triển hệ thống đô thị của tỉnh với 28 đô thị gồm 1 đô thị loại 1 là thành phố Hải Dương; 1 đô thị loại 2 là thành phố Chí Linh; 1 đô thị loại 3 là thị xã Kinh

Khám phá & trải nghiệm