Từ ngày 5/5, giá đất cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2

Từ ngày 5/5, giá đất cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2

Thị trường 24h

Kể từ ngày 5/5/2020, Giá đất ở đô thị tại Đà Nẵng cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2, trong khi giá đất thương mại dịch vụ cao nhất là 79 triệu đồng/m2.

Đà Nẵng: Từ ngày 5/5, giá đất cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2

Đà Nẵng: Từ ngày 5/5, giá đất cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2

Thị trường 24h

Từ ngày 5/5, giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị Đà Nẵng cao nhất là 79 triệu đồng/m2. Giá đất ở đô thị cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2.

Khám phá & trải nghiệm