Infographic: Celesta Avenue - Tổ hợp thương mại với 43 sản phẩm giới hạn

Infographic: Celesta Avenue - Tổ hợp thương mại với 43 sản phẩm giới hạn

Thị trường 24h

Được định hình trở thành một tổ hợp thương mại thịnh vượng tại Khu đô thị CELESTA CITY, Celesta Avenue sẽ là lựa chọn hoàn hảo để đầu tư cũng như xây dựng tổ ấm.

Khám phá & trải nghiệm