Khu công nghiệp Bình Đông - Tỉnh Tiền Giang

Khu công nghiệp Bình Đông - Tỉnh Tiền Giang

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Bình Đông là khu công nghiệp mới của tỉnh Tiền Giang với quy mô 211.96 ha…

Khu công nghiệp Tân Phước 1 - Tỉnh Tiền Giang

Khu công nghiệp Tân Phước 1 - Tỉnh Tiền Giang

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Tân Phước 1 là một trong các khu công nghiệp được quy hoạch xây dựng mới của tỉnh Tiền Giang trong thời kì 2021-2030 đang được cấp phép đầu tư…

Khu công nghiệp Long Giang - Tỉnh Tiền Giang

Khu công nghiệp Long Giang - Tỉnh Tiền Giang

Khu công nghiệp

KCN Long Giang là khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Tiền Giang hiện nay, được đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD và thu hút nhiều doanh nghiệp Trung Quốc…

Khám phá & trải nghiệm