Khu công nghiệp Đông Phú - Tỉnh Hậu Giang

Khu công nghiệp Đông Phú - Tỉnh Hậu Giang

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Đông Phú là KCN mới được bổ sung vào quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030 với diện tích quy hoạch dự kiến là 120 ha…

Khu công nghiệp Đông Phú 2 - Tỉnh Hậu Giang

Khu công nghiệp Đông Phú 2 - Tỉnh Hậu Giang

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Đông Phú 2 được bổ sung vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang vào năm 2023 với diện tích quy hoạch 234 ha…

Khu công nghiệp Sông Hậu 2 - Tỉnh Hậu Giang

Khu công nghiệp Sông Hậu 2 - Tỉnh Hậu Giang

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Sông Hậu 2 là khu công nghiệp lớn, mới được quy hoạch của tỉnh Hậu Giang, dự kiến được xây dựng trong giai đoạn tới 2025…

Khám phá & trải nghiệm