Tập đoàn bất động sản bán lẻ lớn nhất Thái Lan vào Việt Nam

Tập đoàn bất động sản bán lẻ lớn nhất Thái Lan vào Việt Nam

Thị trường 24h

Công ty con của Central Pattana, tập đoàn bất động sản bán lẻ lớn nhất Thái Lan, đã thành lập công ty ở Việt Nam với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Khám phá & trải nghiệm