Sang tên đất khi không còn quốc tịch Việt Nam, có được không?

Sang tên đất khi không còn quốc tịch Việt Nam, có được không?

Góc pháp luật

Tôi đã nhập quốc tịch Hàn Quốc và bỏ quốc tịch Việt Nam do không được chấp nhận hai quốc tịch. Nay tôi muốn sang tên mảnh đất đó cho vợ thì phải làm sao? Nếu không sang tên, tôi có thể giữ nguyên

Khám phá & trải nghiệm