Tôi có được xây nhà hết diện tích đất 52m2 hay không?

Tôi có được xây nhà hết diện tích đất 52m2 hay không?

Kiến thức

Hỏi: Gia đình tôi hiện đang sở hữu mảnh đất rộng 52m2 có sẵn nhà rộng 37m2 trên đất, bất động sản cũng đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

Khám phá & trải nghiệm