Yên Bái duyệt quy hoạch khu đô thị Đồng Tâm - Tân Thịnh

Yên Bái duyệt quy hoạch khu đô thị Đồng Tâm - Tân Thịnh

Thị trường 24h

Vị trí lập quy hoạch chi tiết khu đô thị Đồng Tâm - Tân Thịnh thuộc khu vực nút giao đường Âu Cơ với đường cầu Tuần Quán tại phường Đồng Tâm và xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.

Khám phá & trải nghiệm