Bộ Xây dựng sẽ thoái vốn, tái cơ cấu ở những doanh nghiệp nào?

Bộ Xây dựng sẽ thoái vốn, tái cơ cấu ở những doanh nghiệp nào?

Thị trường 24h

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung tái cơ cấu, thoái vốn đối với Tổng công ty CP Sông Hồng, Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP (COMA) và cổ phần hóa đối với Tổng công ty Phát triển nhà và đô

Các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách

Các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách

Thị trường 24h

Các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm... phải được khai, nộp đầy đủ, kịp thời vào

Khám phá & trải nghiệm