Shop Villas biển Phương Đông Vân Đồn có xứng đáng để đầu tư?

Shop Villas biển Phương Đông Vân Đồn có xứng đáng để đầu tư?

Thị trường 24h

Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh vẫn là thị trường có tốc độ giao dịch bất động sản sôi động. Trong đó, Vân Đồn được coi là “viên ngọc thô” của vùng Đông Bắc, nổi bật với dự án Phương Đông Vân Đồn...

Khám phá & trải nghiệm