TP.HCM: Sau sáp nhập, P.Thủ Thiêm ở Q.2 chỉ còn hơn 420 người dân

TP.HCM: Sau sáp nhập, P.Thủ Thiêm ở Q.2 chỉ còn hơn 420 người dân

Chính sách

P.Thủ Thiêm (tên dự tính) tại Q.2, TP.HCM sau khi sáp nhập chỉ có hơn 420 người dân nhưng trong tương lai gần sẽ đạt trên 130.000 người, lớn hơn ...

Khám phá & trải nghiệm