Sửa đổi Luật Đất đai: Nhìn từ chính sách tài chính

Sửa đổi Luật Đất đai: Nhìn từ chính sách tài chính

Thị trường 24h

Sau hơn 8 năm thực hiện Luật Đất đai, chính sách tài chính về đất đai đã góp phần tạo nguồn thu đáng kể, tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý nhà nước. Tuy nhiên, chính sách này hiện vẫn chưa

Chính sách tài chính nhìn từ sửa đổi Luật Đất đai

Chính sách tài chính nhìn từ sửa đổi Luật Đất đai

Thị trường 24h

Sau hơn 8 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013, chính sách tài chính về đất đai được hoàn thiện đã góp phần tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách, những quy định đổi mới về giá đất đã tạo sự chuyển

Đại biểu Quốc hội: Đấu giá đất cao, người có nhu cầu không thể tham gia được

Đại biểu Quốc hội: Đấu giá đất cao, người có nhu cầu không thể tham gia được

Thị trường 24h

Đại biểu Trần Đình Gia (đoàn Hà Tĩnh) cho biết, những năm gần đây, giá đất lên cao, nhiều địa phương đã tổ chức đấu giá trả giá rất cao, người có nhu cầu đấu giá thì không có nhu cầu ở, người có nhu

Khám phá & trải nghiệm