Thanh Hóa siết quản lý thị trường bất động sản

Thanh Hóa siết quản lý thị trường bất động sản

Thị trường 24h

Thanh Hóa thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng; chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, “thổi giá”

Khám phá & trải nghiệm