TP HCM ra văn bản hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án nhà ở trước ngày 15/5/2021

TP HCM ra văn bản hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án nhà ở trước ngày 15/5/2021

Chính sách

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP HCM sau cuộc họp liên quan đến việc thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố.

Khám phá & trải nghiệm