Trong năm 2020-2024, sẽ có 5 cây cầu bắc qua sông Hồng

Trong năm 2020-2024, sẽ có 5 cây cầu bắc qua sông Hồng

Thị trường 24h

Sẽ có thêm các cây cầu xây ở Hà Nội, trong đó 5 cây cầu bắc qua sông Hồng thực hiện trong năm 2020-2024...

Khám phá & trải nghiệm