Quy hoạch Khu đô thị 500ha tại TP Bắc Ninh và huyện Quế Võ

Quy hoạch Khu đô thị 500ha tại TP Bắc Ninh và huyện Quế Võ

Chính sách

- UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ với diện tích khoảng 500 ha.

Khám phá & trải nghiệm