Quảng Ninh duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án gần 400ha ở Móng Cái

Quảng Ninh duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án gần 400ha ở Móng Cái

Chính sách

- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch 1/500 Khu đô thị thương mại dịch vụ - thể dục thể thao Hải Hòa tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Khám phá & trải nghiệm