Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Thị trường 24h

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã nhất trí trình Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6, việc này sẽ được thực hiện tại kỳ

Có thể bắt buộc giao dịch qua ngân hàng khi mua, bán, cho thuê bất động sản

Có thể bắt buộc giao dịch qua ngân hàng khi mua, bán, cho thuê bất động sản

Thị trường 24h

Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống rửa tiền, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kinh tế đề nghị nghiên cứu việc bổ sung quy định bắt buộc giao dịch qua ngân hàng đối với

Khám phá & trải nghiệm