Quảng Ngãi bán đấu giá nhiều nhà đất công sản bị xuống cấp

Quảng Ngãi bán đấu giá nhiều nhà đất công sản bị xuống cấp

Thị trường 24h

Trong danh sách trình UBND tỉnh Quảng Ngãi bán đấu giá đợt này có 18 nhà đất công sản thuộc diện bán đấu giá do bị xuống cấp, không còn sử dụng được.

Khám phá & trải nghiệm