Phục hồi sau đại dịch, Sầm Sơn trở thành trọng điểm du lịch biển khu vực phía Bắc

Phục hồi sau đại dịch, Sầm Sơn trở thành trọng điểm du lịch biển khu vực phía Bắc

Thị trường 24h

Hơn 2 năm với những khó khăn, thách thức do đại dịch COVID -19, du lịch Sầm Sơn đã phục hồi, phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả ấn tượng trong năm 2022.

Khám phá & trải nghiệm