Phương án giải quyết vỡ trận cam kết lợi nhuận tại Cocobay Đà Nẵng chỉ là bánh vẽ

Phương án giải quyết vỡ trận cam kết lợi nhuận tại Cocobay Đà Nẵng chỉ là bánh vẽ

Thị trường 24h

Chia sẻ về việc kêu gọi đầu tư vào dự án Cocobay Đà Nẵng, giữa đại diện Cocobay là Nguyễn Đức Thành và nhà đầu tư đã đổ tới 600 tỷ đồng vào đây, ông Mai Huy Tân có nhiều quan điểm trái chiều, chưa

Khám phá & trải nghiệm