Phương án gỡ rối cho 63 dự án vướng đất nông nghiệp ở TPHCM

Phương án gỡ rối cho 63 dự án vướng đất nông nghiệp ở TPHCM

Chính sách

Từ năm 2015 đến nay, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, các dự án này đều ...

Khám phá & trải nghiệm