Xây dựng trái phép khách sạn 12 tầng tại Phú Quốc: Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu xử lý dứt điểm

Xây dựng trái phép khách sạn 12 tầng tại Phú Quốc: Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu xử lý dứt điểm

Thị trường 24h

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở Xây dựng và UBND TP Phú Quốc xử lý dứt điểm vụ khách sạn 12 tầng xây dựng trái phép. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND TP Phú Quốc giải quyết theo thẩm quyền,

Khám phá & trải nghiệm