Tây Ninh: Phê duyệt kế hoạch phát triển hơn 3.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024

Tây Ninh: Phê duyệt kế hoạch phát triển hơn 3.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024

Thị trường 24h

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024 với mục tiêu phát triển hơn 28.000 căn.

Khám phá & trải nghiệm