Doanh thu phí bảo hiểm tăng hơn 11%

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hơn 11%

Thị trường 24h

Thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng tích cực trong 3 tháng đầu năm với tổng doanh thu tăng 11,2%; tổng tài sản tăng 21,3%, theo Bộ Tài chính.

Khám phá & trải nghiệm