Năm 2022: Nhiều người dân được vay mua nhà với lãi suất chỉ 4,8%

Năm 2022: Nhiều người dân được vay mua nhà với lãi suất chỉ 4,8%

Thị trường 24h

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định là 4,8%/năm.

Khám phá & trải nghiệm