The Strata House: Sang trọng, độc đáo như một “du thuyền mặt đất”

The Strata House: Sang trọng, độc đáo như một “du thuyền mặt đất”

Nhà đẹp

The Strata House ở Singapore là ngôi nhà chú trọng tới tính cảm gia đình và sở thích của người dùng. Nhờ đó, tính cảm gia đình luôn gắn kết và các thành viên luôn thoải mái khi ở nhà.

Khám phá & trải nghiệm