Những yếu tố tạo nên sức thu hút mãnh liệt của dự án Charm City với nhà đầu tư

Những yếu tố tạo nên sức thu hút mãnh liệt của dự án Charm City với nhà đầu tư

Thị trường 24h

Ngày 16/3, chủ đầu tư dự án Charm City bắt đầu tiến hành ký hợp đồng mua bán với cư dân tương lai block Sapphire tại văn phòng nhà mẫu dự án. Vui mừng, hài lòng, tin tưởng… là cảm xúc của nhiều cư

Khám phá & trải nghiệm