Những trường hợp được miễn thuế khi mua bán nhà đất

Những trường hợp được miễn thuế khi mua bán nhà đất

Góc pháp luật

Khi mua bán nhà đất, người bán có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân bằng 2% giá trị chuyển nhượng. Tuy nhiên, có 2 trường hợp được miễn thuế này khi chuyển nhượng nhà đất. Cụ thể như sau:

Khám phá & trải nghiệm