Những chuyện bi hài từ mô hình nhà thông minh

Những chuyện bi hài từ mô hình nhà thông minh

Kiến thức

Anh Nam đã trang bị cho ngôi nhà thông minh của mình một hệ thống thiết bị vô cùng hiện đại có giá tới 200 triệu đồng, gần bằng nửa chi phí xây nhà.

Khám phá & trải nghiệm