Cập nhật thông tin giá nhà đất tại TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật thông tin giá nhà đất tại TP. Hồ Chí Minh

Thị trường 24h

Số liệu cho thấy, từ 2015 - 2018, giá nhà trung bình của TP. Hồ Chí Minh chỉ từ 20 đến 28 triệu/m2. Nhưng từ năm 2019 đến năm 2020 đã lên trên 40-50 triệu/m2, thậm chí có những vị trí lên tới trên

Khám phá & trải nghiệm