Những điều cần nắm rõ về nhà ở riêng lẻ

Những điều cần nắm rõ về nhà ở riêng lẻ

Thị trường 24h

Định nghĩa nhà ở riêng lẻ là gì? Cơ quan nào có chức năng cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho người dân tại khu vực thành thị, nông thôn? Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên mảnh đất thuộc sở hữu

Khám phá & trải nghiệm