Việc sử dụng đất để phát triển nhà ở xã hội phải phù hợp với quy định của pháp luật

Việc sử dụng đất để phát triển nhà ở xã hội phải phù hợp với quy định của pháp luật

Chính sách

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó quy định nguyên tắc xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội và quỹ

Khám phá & trải nghiệm