Nguồn cung căn hộ tiếp tục hạn chế

Nguồn cung căn hộ tiếp tục hạn chế

Thị trường 24h

Tổng nguồn cung căn hộ chào bán Báo cáo mới nhất của JLL Việt Nam cho thấy, trong qu& ...

Khám phá & trải nghiệm