Trong tay có 700 triệu, người lao động lên TP.HCM làm việc có nên mua nhà?

Trong tay có 700 triệu, người lao động lên TP.HCM làm việc có nên mua nhà?

Thị trường 24h

Giải pháp nào cho bài toán tự lực mua nhà đối với người lao động từ tỉnh lẻ lên TP.HCM lập nghiệp. Hãy cùng chúng tôi giải đáp.

Khám phá & trải nghiệm