WB: Việt Nam cần xem xét gia hạn chương trình hỗ trợ kinh tế sang năm 2024

WB: Việt Nam cần xem xét gia hạn chương trình hỗ trợ kinh tế sang năm 2024

Thị trường 24h

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), do nền kinh tế vẫn phải đối mặt với những khó khăn, các cơ quan chức năng có thể xem xét gia hạn thực hiện chương trình hỗ trợ kinh tế (2022-2023) sang năm tới để cho

Khám phá & trải nghiệm