Ngày 05/8 diễn ra Hội thảo Xu hướng thị trường bất động sản

Ngày 05/8 diễn ra Hội thảo Xu hướng thị trường bất động sản

Thị trường 24h

Hội thảo Xu hướng thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2022 o Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Luxe Homes tổ chức.

Khám phá & trải nghiệm