Chuyển gần 4.500 ha đất rừng, đất lúa làm cao tốc Bắc - Nam

Chuyển gần 4.500 ha đất rừng, đất lúa làm cao tốc Bắc - Nam

Thị trường 24h

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025

Khám phá & trải nghiệm