10.000 tỷ đồng hàng tồn kho của Nam Long

10.000 tỷ đồng hàng tồn kho của Nam Long

Thị trường 24h

Trong năm 2021, hàng tồn kho của Nam Long tăng mạnh gấp 2,6 lần lên mức 15.489 tỷ đồng, chủ yếu tăng bất động sản dở dang.

Khám phá & trải nghiệm