Quy định chỉnh lý hồ sơ địa chính theo luật hiện hành

Quy định chỉnh lý hồ sơ địa chính theo luật hiện hành

Kiến thức

Hồ sơ địa chính bao gồm những gì? Vai trò, giá trị pháp lý hồ sơ địa chính và các quy định về chỉnh lý hồ sơ địa chính hiện nay.

Khám phá & trải nghiệm