Năm 2020 thu hồi đất để triển khai đầu tư hàng loạt dự án ở Nhơn Trạch và Long Thành

Năm 2020 thu hồi đất để triển khai đầu tư hàng loạt dự án ở Nhơn Trạch và Long Thành

Chính sách

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, những dự án dự kiến sẽ thu hồi đất trong năm 2020 thuộc nhiều lĩnh vực, gồm: đường giao thông, khu dân cư, công trình thủy ...

Khám phá & trải nghiệm