Không gian đa chiều trong ngôi nhà Casa Lawa tại Băng Cốc

Không gian đa chiều trong ngôi nhà Casa Lawa tại Băng Cốc

Khám phá - Trải nghiệm

Với ý định của KTS chính và đồng thời là chủ nhân của Casa Lawa, ngôi nhà độc đáo với sự lồng ghép giữa nhu cầu nhà ở và hơi hướng nghệ thuật thông qua sáu điểm nhấn độc đáo.

Khám phá & trải nghiệm