Một dự án ở Thanh Hóa được điều chỉnh vốn lên hơn 2.300 tỷ đồng

Một dự án ở Thanh Hóa được điều chỉnh vốn lên hơn 2.300 tỷ đồng

Dự án / Thị trường 24h

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, dự án có tổng mức vốn lên đến hơn

Khám phá & trải nghiệm