Mẫu biên bản bàn giao công trình mới và chi tiết nhất

Mẫu biên bản bàn giao công trình mới và chi tiết nhất

Góc pháp luật

Trước khi đưa vào sử dụng, công trình phải được bàn giao. Lúc đó, bắt buộc phải có biên bản bàn giao công trình. Vậy nội dung văn bản này gồm những gì? Pháp luật hiện hành quy định ra sao về vấn đề

Khám phá & trải nghiệm