Không gian sống lý tưởng trong ngôi nhà 3 tầng mơ ước tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (Nha Trang, Khánh Hòa)

Không gian sống lý tưởng trong ngôi nhà 3 tầng mơ ước tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (Nha Trang, Khánh Hòa)

Khám phá - Trải nghiệm

Ngôi nhà 3 tầng của gia đình bốn thành viên tạo lạc tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (Nha Trang, Khánh Hòa) mang đến không gian sống lý tưởng cho các thành viên trong gia đình, tạo nên không gian

Khám phá & trải nghiệm