Đề xuất giải pháp hoàn thuế GTGT tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Đề xuất giải pháp hoàn thuế GTGT tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thị trường 24h

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu chính sách hoàn thuế GTGT để có đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm nguyên tắc xử lý thống nhất về khấu trừ và hoàn thuế GTGT, rà soát quy định về thủ tục, hồ sơ hoàn

Khám phá & trải nghiệm