VCCI: Đề nghị không bỏ phương pháp thặng dư trong định giá đất

VCCI: Đề nghị không bỏ phương pháp thặng dư trong định giá đất

Thị trường 24h

Góp ý với Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định giá đất, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị không bỏ phương pháp thặng dư trong các phương pháp định giá đất.

VCCI kiến nghị cân nhắc lại đề xuất tăng thuế sử dụng đất với nhà ở không sử dụng sau 12 tháng

VCCI kiến nghị cân nhắc lại đề xuất tăng thuế sử dụng đất với nhà ở không sử dụng sau 12 tháng

Thị trường 24h

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lại về tính hợp lý của đề xuất tăng thuế suất của thuế sử dụng đất tại các dự án đô thị đã được đầu tư hạ tầng cơ bản nếu chủ đầu tư không đưa dự án vào sử

VCCI: Năm 2023 chọn một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có xếp hạng tín nhiệm

VCCI: Năm 2023 chọn một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có xếp hạng tín nhiệm

Thị trường 24h

VCCI cho rằng cần cân nhắc phương án khoanh định riêng một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu buộc phải có xếp hạng tín nhiệm trong năm 2023, sau đó đến năm 2024 mới áp dụng đại trà.

VCCI: Dự thảo Luật Đất đai chưa đảm bảo thuận lợi cho nhà đầu tư

VCCI: Dự thảo Luật Đất đai chưa đảm bảo thuận lợi cho nhà đầu tư

Thị trường 24h

Các doanh nghiệp cho rằng, giá trị quyền sử dụng đất biến động theo thời gian, vì vậy khó có căn cứ để xác định việc xác định giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng được quy hoạch cao hơn

Khám phá & trải nghiệm